Nekromantija: Prizivanje, Kontaktiranje i Komuniciranje sa Mrtvima

Mnoge knjige o veštičarenju, seansama, kanalisanju, i medijumima zastupaju i izlažu proces kontakta sa preminulim. U stvari, nije baš tako teško prizvati nekoga ko se nalazi na astralu.

Postoje mnogi koji su “izgubljene duše” i zarobljeni su na astralu. U slučaju onih koji su reinkarnirali, ako ste dovoljno vešti, bićete sposobni da osetite i da znate da nema svrhe pokušavati da ih kontaktirate, jer već su u drugom životu.

Preminuli Ljudi su “duhovi”. Pripadaju nižim redovima. Oni nisu moćni poput Demona ili anđela, osim ako osoba nije jačala njegovu/njenu dušu.

Astral je obično usamljeno mesto za ove duše i često, žele da ostvare kontakt sa živima. Duhovi koji su viđeni ili osećani u starim kućama (obično je osoba umrla tu), su oni koji ne mogu da se odvoje od živih članova porodice ili voljenih; obično se duh prikači na nešto – kuću, radno mesto, živu porodicu ili surogat-porodicu.

Dešavaju se i nedovršena posla gde preminulom treba pomoć živih, kao kod sahranjivanja, rešavanja ubistva, nestalih osoba ili nečeg sličnog zbog čega preminuli ne može da “počiva.” Uglavnom, preminuli će obznaniti sebe. Predmeti bivaju premeštani, električni uređaji se mogu paliti ili gasiti, on/ona se mogu osetiti, čak i kod ne veštih osoba.

Kako Ostvariti Kontakt:

Preminuli ne mora da se nalazi u blizini kako bi se uspostavio kontakt. Ako su on/ona mrtvi, on/ona se mogu kontaktirati, pod uslovom da se nisu reinkarnirali. Prizivanje se može obaviti na bilo kom mestu gde se možete skoncentrisati.

Tarot karte se mogu koristiti za ostvarivanje kontakta. Uiđa tabla ili visak se mogu koristiti za komunikaciju. U slučaju da postoji grupa, svi učesnici bi trebalo da budu pripremljeni i ozbiljni. Jedna osoba će se ponašati kao medijum.

1. Najbliža osoba u kontaktu sa preminulim (u slučaju znanog duha), meša karte, koncentrišući se na tumačenje da kontaktira i da informacije o prizvanom. Medijum zatim počinje da tumači karte. Isto se radi ako koristite Uiđa tablu. Kada se koristi Uiđa tabla medijum treba da sedi nasuprot osobi koja želi da prizove preminulog. Imajući lični predmet preminulog moše biti od pomoći onima koji nisu iskusni ili nisu poput spiritiste, a izigravaju medijuma..

2. Obično osoba najbliža pokojniku će osetiti njega/nju pre ostalih. Osoba koja izigrava medijum uputiće dušu da se odvoji i pričaće umesto nje/njega. Ne vezujte se ni na koji način za dušu. Neka bude što manje lično.

Visak se takođe može koristiti. Medium bi trebalo da ima neka iskustva sa viskom, u slučaju da se on/ona odluče za ovaj metod. Počnite pitanjem nalaze li se neki duhovi u sobi/kući/zgradi/oblasti. Ako visak odgovori “da” onda možeš nastaviti dalje da postavljaš pitanja ili koristiš Uiđa Tablu da započneš razgovor.

Ljudske duhove je prilično lako prizvati. Oni nikako nemaju energiju Demona, jer invocirala sam Oboje. Ljudska energija, obično, može se jedino osetiti kada on/ona uđu u vaše telo. A Demon sa druge strane zrači, i od ostataka energije može da vam se ježi koža i nekoliko dana posle.

*** Od Maxine Dietrich ; Od 2015. godine, intenzivno sam radila sa mnogim umrlim duhovima pod vodstvom Satana. Ovi ljudi i oblik duha živjeli su u odvojenom području u “Paklu”. Jedan od kojih sam neko vrijeme radila, zgrabio me je i zagrlio i samim tim povukao me do njega, i tako me je skoro izvukao iz tijela. Radila sam na osnaživanju ovih elitnih duša, zajedno sa drugim Joy Of Satan Sveštanicima.  

Nikada ne pokušavajte da prisilite duhove da odgovore na pitanja na koja ne žele da odgovore. Ako ste grubi, vaša aura će loše vibrirati na astralu i svaki budući pokušaj kontaktiranja ili invokacije drugih duhova biće sprečen.

Meditacija Praznine je suštinska ovde, kao i snažan um i duh, sa totalnom kontrolom nad sopstvenim mislima i emocijama. Sposobnost isključivanja i blokiranja bilo čega neželjenog je od ekstremnog značaja kada se priziva bila šta sa astrala. Neki duhovi se hrane strahom, ne istreniranim umovima, ili drugim emocijama.

Ljudi koji su plašljivi, suviše osetljivi ili su skloni višku emocija/histeriji; sa nestabilnim ponašanjem, ne bi trebalo da učestvuju u bilo kakvim seansama! Osoba mora biti hladna, smirena i prisebna sve vreme tokom seanse. Medijum uvek mora imati kontrolu nad situacijom. Kada su kontaktirane duše pokojnika, oni su onakvi kakvi su bili kao živi. Osobine se ne menjaju, bar iz sopstvenog iskustva. Ovo je takođe razlog zbog kojeg bi trebalo da učinimo najbolje od naših života ovde, jer svi treba da radimo ka unapređivanju i našem duhovnom jačanju. Takođe, kada neko umre, ni na koji način ne napreduje. Smrt je stagnacija.  

© Copyright 2002, 2003, 2006, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457