Napredna Satanistička Magija

Kada obavljamo naprednu crnu magiju i rad sa elementalnim formama od misli, boljim lutkama i slicno, bitno je da znamo razliku izmedju ‘evokacije’ i ‘invokacije’. NIKAD ne invociraj energiju da napraviš ovakva bića ako ćeš ih upotrebiti da se stope sa omrženom osobom u svrhu uništenja! Kada mi invociramo energiju, ovo stvara vezu između nas i žrtve. Jedini izuzetak je kada invociramo zbog ljubavne magije, kada mi zaista volimo nekog i želimo da se stopimo sa njim.

Napredne Forme Misli

Stvaranje Serviatora Vatrenog Elementala

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457