Moždani Talasi

Postoje četiri osnovna tipa moždanih talasa: Beta, Alfa, Teta, i Delta.

Beta talase karakterizuje svesno budno stanje do 14 ciklusa po sekundi i više. Svesni um ne prima sugestije dobro. Rasuđivanje, logika, razmišljanje i primena onoga što već zna jeste većinom šta svesni um radi. Viši ciklusi beta talasa se koriste u ritualima gde je potreban unos mnogo aktivne energije, kao pri osveti. Dobar primer je pri izgradnji kružne kupe moći. Što se više uzbudite, to su viši ciklusi po sekundi u mozgu.

Alfa stanje funkcioniše pri nižem, ciklus od 7-14 po sekundi, nivou. Ovo je stanje transa kada više ne osećate telo, i gde zvukovi mogu biti bolni. Ovo je doseg meditacije i sna. Duboke meditacije spuštaju u teta stanje.

U alfa stanju, otvoreni ste za sugestije jer je svetan logički um obuzdan. Svesne odbrambene barijere su spuštene. Hipnoza se izvršava na ovom nivou. Kada smo u alfa stanju, možemo da programiramo svoj i/ili um drugih. Što dublje uđete u alfu, to ste bliži teti.

Možemo da utičemo na druge kada spavaju ili kada su u alfa stanju. Ovo je jedan od razloga zbog kojih većina magova preferira da radi svoja magijska dela noću dok većina ljudi spava.

Pričanje nekome ko spava, ovim utičemo na programiranje njegovog ili njenog uma. Ovo se može raditi, čak i sa udaljenog mesta uz pomoć intenzivne koncentracije, vizuališući osobu, i usmeravajući misli u njegov/njen um. Možda ćete trebati ponoviti ovo nekoliko puta. Snaga vašeg uma i vaše aure će odlučiti o ishodu. Pobrinite se da misli koje umećete u njegov/njen um jesu zapovedi, kao kad govorite nekome šta želite da uradi za vas. Budite staloženi, ali odlučni i uporni. Možda će vam trebati malo vremena, zavisno od snage vašeg uma, ali vremenom, rezultati će se ispoljiti.

Duhovna iskustva se mogu javiti u alfa stanju. Sanjanje danju i sanjanje noću se oba događaju dok ste u alfa stanju.

Teta stanje je 4-7 ciklusa po sekundi. Ovo je gde se sva emocionalna iskustva registruju i jesu od podsvesnog. Teta nivo otvara vrata pri padanju još dublje u duhovni/astralni svet. Dok je moguće da imate duhovna iskustva u alfa stanju, najsnažnija iskustva javiće se u teta nivou. Na ovom nivou, osobi je omogućeno da iskusi astralna putovanja i duhovnu komunikaciju, dostigne prosvetljenje, i uđe u druge dimenzije; ovde je gde se može pristupiti prošlim životima.

Aktivnost moždanih talasa u delta stanju doseže od 0-4 ciklusa po sekundi. Ovo je potpuna nesvesnost, koma.

Dok u alfa stanju, vizuališući naše želje, kao da su stvarne i zapravo se dešavaju učiniće da se one zaista manifestuju u stvarnosti, naročito ukoliko su afirmacije uključene. U teoriji, rečeno je da podsvesni um veruje ono što mu se kaže u ovom stanju da je istina. Afirmacije moraju biti izgovarane u sadašnjem vremenu. Podsvesni um ne razume reč ’’ću’’ jer je nedefinisana u budućem vremenu. ’’Ću’’ se nikad ne dogodi. Budite sigurni da formulišete rečenicu pravilno i proverite svaki aspekat, jer nešto neočekivano i sudbinski može uzrokovati da stvari krenu naopako. Formulisanje rečenice je važno i mora temeljno da se isplanira. Jedna žena je poželela da pobedi na takmičenju. Ponavljala je sebi da će biti najbolja i prošla je kroz sve mentalne vežbe. Ispalo je da je bila najbolja, ali zbog pristrasnih sudija, izgubila je takmičenje.

Što su vam intenzivnije vizualizacije, to će vam biti jači izlaz uma/misli pri privlačenju onoga što želite.

Iskustvo pri spuštanju u Alfa stanje je obično nužno pre nego možete bez problema da pristupite Teta stanju voljom.

Ovo se može postići kroz samo-hipnozu.


© Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457