Meditacije za Astralnu Projekciju

Astralna projekcija je kada vaša duša napušta vaše telo. Ovo je drugačije od daljinskog gledanja gde ulazite u trans i odlazite na određenu lokaciju. Naredne dve meditacije su samo osnovne vodilje. Predlažem da za dublje informacije kliknete na PDF linkove na dnu strane.

Meditacija 1

Ova meditacija deluje čudno. Budite sigurni da želite da se projektujete, inače, bilo kakvo dvoumljenje vas može zadržati u telu. Morate biti opušteni, kako mentalno tako i fizički. Prvih par puta je najteže. Kao i sa bilo čim drugim, uporno vežbanje će učiniti ovo lakšim, kada više nećete čak ni morati da ulazite u dubok trans, već ćete se moći projektovati bilo kad voljom. Nekim ljudima je projektovanje lakše no drugima, jer su ovo radili u prošlim životima.

  1. Smjestite se što udobnije možete i uđite u trans. Kada ste toliko opušteni da više ne osjećate tijelo, spremni ste.
  2. Zamislite svoje astralno telo unutar fizičkog tela, koje je tamo zadržavano od vaših sedam čakri. Čakre mogu da se zamisle kao obojene jabuke.
  3. Osetite svaku čakru kako se okreće i zaustavite njeno okretanje blago je okrećući u suprotnom pravcu od pravca u kome se okretala, kao što bi ste okrenuli okruglu kvaku na vratima.
  4. Opustite se i prepustite se, pokušajte da izađete.

Meditacija 2

Ovo je više kao pripremna vežba. Ova nije ni pribliđno tako moćna kao predhodna, ali je manje intenzivna za vas koji bi ste pre ovo radili postepeno.

  1. Legnite i opustite se, kao u prethodnoj vježbi. Uđite u trans. Opuštajte se dokle god ne osjetite da plutate.
  2. Sada, podignite svoju levu astralnu ruku gore. Vizualizujte ovo. Moraćete ovo da zamislite, ali energija će pratiti tamo gde je usmerite.
  3. Podignite svoju desnu astralnu ruku i dodirnite svoje lice.
  4. Neka se vaši astralni dlanovi dodirnu.
  5. Uradite isto sa svakom vašom nogom i stopalom.
  6. Zamislite celo svoje atralno telo kako pluta iznad vašeg fizičkog tela, ili da je negde drugde u sobi i koncentrišite se da ste tamo. Samo lezite i fokusirajte se na ovo na neko vreme.

Nastavite da ponavljate ovu vježbu često i eventualno, astralna projekcija će usljediti.


© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457