Meditacije i Grupni Radovi za Moć

Ove meditacije su za jednu ili više osoba koje rade zajedno kao u kovenu. Svrha vežbi je da uspostave jaku i moćnu sponu među članovima i za koven kao celinu. Znanje o tome kako raditi sa energijama je suštinsko za svakog individualnog člana jer je grupa toliko jaka koliko je jaka njena najslabija karika.

Vođene meditacije za Kovene :

PrvoSveštenik/ca može da vodi grupu kroz meditaciju. Ovo može biti samojačanje, rad na čakrama ili čak uvežbavanje pre nego što se nešto uradi. Svi trebaju biti u stanju transa i opušteni. Članovi mogu sedeti ili ležati na podu. PrvoSveštenik/ca može raditi sa energijom članova i podići nivo energije svih na ovaj način. Zapamtite da unapred planiran postupak ovde je bitan da se ne bi prekinuo tok energije.

Meditacije se mogu izabrati iz Odeljenja za meditaciju Radosti Satane i prilagoditi grupi. Oni bi trebali biti unaprijed planirani i dogovoreni od strane svih u Kovenu.


© Copyright Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457