Meditacija na Zvukove Čakri od Azazela

Svaka čakra ima svoj zvuk. Meditacijom na ove zvuke i koncentrišući se na određenu čakru, jeste jedan od načina razvijanja sopstvenog astralnog sluha.

  • Korena čakra, fizički nivo:

Zvuci poput groma ili mekog šuštanja. Boja Crvena

  • Sakralna Čakra, astralni nivo:

Buka talasa na okeanu ili zvuk vjetra. Boja Narandžasta

  • Solar Pleksus Čakra, nivo volje:

H-h-h-a-a-h-h-h zvuk (tiho, kao izdah- bez glasa; dugo i neprekidno) ili zvuk brujanja/vibriranja ’’Aum’’. Boja Žuta

  • Srednja/Četvrta Čakra, nivo intuicije:

Zujanje poput pčele (bioelektricitet) ili zvuk flaute. Boja Zelena

  • Grlena Čakra, mentalni nivo:

Azazel mi je dao ovaj zvuk. Najbolje bih ga opisala kao zvuk pri zavrtanju balona. Brujanje takođe može biti iskorišteno. Velika Sveštanica Maxine Dietrich. Boja Plava

  • Šesta Čakra, nivo duše:

Zvuk drvenih instrumenata. Boja Plavasto Ljubičasta (Indigo)

  • Krunska Čakra, nivo blaženstva:

Šapat ili bez zvuka- ovo se više osjeća nego se čuje. Boja Ljubičasta Nivoi i zvuci nabrojani iznad su samo putokazi kako bi se počelo. Koncentrišite se na određenu čakru,  misleći o zvuk koji odgovara najbolje što možete. Pokušajte da ga osjetite kroz vaše tijelo i rezonirate na toj ravni. Ova meditacija će vam otvoriti  astralni sluh.

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457