Meditacija na Satana

Većina nas je osjetila energiju Oca Satana. Njegova energija je snažna i daje nam osjećaj samouvjerenosti i nekada veselja. Možemo meditirati na Njegovu energiju i učiniti ju još snažnijom u našim životima. Radeći to, postajemo bliži Satanu, stvarajući jaču vezu sa Njim. Mislite na svoje disanje ili bilo što što radite kada se opuštate a potom isključite svoje misli. Osjetite Njegovu energiju koja prolazi kroz vas. Možete vizualizirati Njegov Sigil ili bilo koji njegov simbol. Možete također vizualizirati Njegovo lice ako ste ga ikada vidjeli. Ovo se najbolje raditi nakon rituala kada prizovemo Njegovu energiju.  

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457