Meditacija na Kuglu Svjetlosti

Čakre su locirane duž kičme, ali se također produžuju ka prednjem djelu naših tijela, sem Krunske i Bazne čakre. Svaka od čakri, od druge do šeste imaju suprotnu čakru na prednjem dijelu našeg tijela duž abdomena. Šesta čakra ima tri. Zadnja šesta čakra nalazi se u zadnjem djelu glave, srednja između trećeg oka i zadnje šeste čakre.

Da biste izveli ovu meditaciju, vizualizujte malu lopticu svjetlosti veličine ping-pong loptice i osvjetlite čakru duž kičme sa njom i prosljedite je dalje ka prednjoj čakri naspram nje i osvjetlite i nju i onda je vratite ka čakri duž kičme. Prebacujte tako naprad-nazad lopticu kod svake čakre, i onda nastavite ka gore ili dole zavisno sa kojom čakrom želite da radite sljedeće. Ilustracija sa ljeve strane pokazuje primjer sa šestom čakrom.

Možete ili vizualisati lopticu kao bijelo-zlatnu svjetlost ili bojom čakre sa kojom radite.

Također možete povezati Krunenu čakru sa Baznom. Otkriveno je da centar lociran u perineumu je naročito moćan sa ovim. Samo je prosljeđujte gore dole.

Još jedna interesantna stvar koju možete raditi jeste da se povežete sa drugom osobom jer ovo izuzetno povećava telepatiju. Na primjer, prosljeđujući lopticu napred nazad od Srednje/Četvrte čakre neke osobe ka vašoj reći će vam o emocijonalnim iskustvima i karakteru druge osobe.

Da ispitate nekoga, prosleđujte lopticu od vašeg trećeg oka ka trećem oku druge osobe, napred nazad.

Sada, očito je da možete, sa iskustvom da narušite tuđu privatnost ali ovo također važi i za vašu- jer ovo je samo nešto čega treba biti svjestan ako ne želite da drugi ljudi gledaju vaša posla. U tom slučaju, zatvorite čakre, ukoliko neko pokuša ovo protiv vaše volje.


© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457