Meditacija Dvije Zmije

Ova meditacija je data nekolicini članova JoS sveštenstva od strane Thoth-a i Azazel-a.

1. Opustite se i udobno se smjestite. Očistite svoju auru i čakre.

2. Vizualizujte svoju Prvu čakru kako se pretvara u blistavu kuglu. Onda vizualizujte blistavi snop svjetlosti kako se diže iz ove sjajne čakre. Snop svjetlosti će se onda spojiti sa vašom Drugom čakrom, isijavajući u blistavi sjaj. Radite ovo povezujući svaku čakru i osvetljavajući ih sve do Krunske čakre. Možda ćete također htjeti da povežete i vašu Zlatnu čakru iznad svoje glave (ovo je po izboru).

3. Vizuališite kako snop svjetlosti uzima formu štapa. Vizualizujte kako se štap okreće. Vrtite ga brže i brže. Štap bi trebalo blistavo da sjaji .Sada, recite štapu da se vrti brzinom svjetlosti.

4. Sada se opet fokusirajte na Prvu čakru, koja sija u obliku lopte od  blistave svejtlost. I iz ove čakre pojaviće se dvije zmije. One će se kretati ka spolja baš kao na kaduceju (na slici), a zatim se vraćaju unutra da bi se međusobno povezale na drugoj (Sakralnoj) čakri osvetljavajući je.

5. One se opet vraćaju spolja, pa unutra kako bi se povezale sa Trećom (Solarnom 666) čakrom, također je osvetljavajući.

6. Vraćajući se ka spolja, one tada ulaze u Srednju Četvrtu čakru i rade isto. Nastavljajte ovo cjelim putem do Krunske čakre ili osme i devete.

7. Sada se vratite nazad i vrtite štap brzinom svjetlosti.

8. Sada se vratite do zmija ako želite da uradite još jedno ponavljanje.


© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457