MAGNUM OPUS

Satan mi je rekao da će mi dati formulu Magnum Opusa. Magnum Opus je najviši rad u Satanizmu, i završni rezultat svih legitimnih okultnih disciplina, alegorije i legende Bogova.

Magnum Opus je fizičko i duhovno savršenstvo i besmrtnost.

Kaže se da efekt Magnum Opusa vraća godine- sijeda kosa se vraća u svoju prirodnu boju, izgubljeni zubi ponovno narastu, bolesti se izliječe i savršeno zdravlje se vraća.

Strogo savjetujem da svatko tko počinje sa ovim radom bude potpuno izvan puberteta.

Ova sekcija je pod radom jer Satan i Azazel sada rade sa Joy Of Satan Ministarstvom i doći će još informacija. Sve će biti objavljeno kada budu stavljene nove informacije.

Demoni koji su specijalizirani u «radu sa metalima» – sve ovo je duhovno i metali su čakre. Mnogi Demoni su specijalizirani vodiči u vezi Magnum Opusa. Pomaže imati Demona/Demonku da radi s vama.

Očito, Magnum Opus je jako napredan i svatko tko počinje ovaj rad bi trebao biti potpuno upoznati i sa direktnim iskustvom i sa znanjem sa meditacijama moći.

Ovaj rad je proces koji traje više vremena. Ponuđene meditacije su izuzetno moćne i nisu za početnike i neiskusne. Citirano je, da na kraju, mnogi će naći istinu prekasno, da su kršćanstvo i njene kohorte pokvarena prevara i laž, ali će biti prekasno za njih. Ovaj rad traje dosta vremena.

Tu su određene pripremne meditacije koje inicijat mora napraviti da pripremi dušu za naprednije radove koji će se izgraditi na ovome. Date su ispod.

U dubljem istraživanju, Satan daje svojoj djeci poklon besmrtnosti. Satan je donositelj i darivatelj znanja, zajedno sa mnogim prijateljskim Demonima. Satan je jedini i Pravi Bog i Kreator čovječanstva. Kršćani govore i govore o savršenstvu, besmrtnosti, vječnom životu, itd., Sve u kršćanstvu je laž.

Satan nam pokazuje istinu i put.

HAIL SATAN!!!!

Stavljam svoje poslove u ruke onih kojih sam iskušao i koji odgovaraju mojim željama.

– Satan

DIO PRVI

DIO DRUGI

DIO TREĆI

© Copyright 2007, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457