Kumbhaka Lunar Disanje

Ova vježba se sastoji od dva seta, treba da budete dosledni sa oba seta. Pod ovim se podrazumjeva da treba da uradite onoliko rundi [krugova] u drugom setu, koliko ste napravili na prvom. Ni više, ni manje.

Prvi Set

1. Udahnite kroz nos dok brojite do dva

2. Držite dah dok brojite do 4

3. Izdahnite polako i smireno dok brojite do 6

4. Držite dah dok brojite do 4

Ovo iznad predstavlja jednu rundu [krug]. 3 do 6 krugova su sasvim dovoljni za nove ljude. Oni koji su iskusni i adepti mogu da idu onoliko koliko je njima udobno.  

Drugi Set

1. Udahnite dok brojite do 6

2. Držite dok brojite do 6

3. Izdahnite dok brojite do 4

NE držite dah nakon treće faze Drugog Seta. Kako god, treba da uradite isti broj ponavljanja u Drugom Setu, kao što ste u prvom. Na primjer : ako radite 4 runde u prvom setu, isto toliko morate raditi i u drugom.  

Ovo predstavlja jedan krug i u drugom setu, 3-6 krugova je u redu za nove ljude, ali zapamtite da radite isti broj rundi koliko ste uradili i u prvom setu. Oni koji su iskusni i napredni trebalo bi da idu dokle god im je udobno.


© Copyright 2007, 2013, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457