Koronavirus je neprijateljski napad – HP Mageson

Kako je to HPS Maxine napisala za godinu štakora i kako se planira povezati ova kuga u iste datume u povijesti koji su započeli s godinom štakora, želim nadodati da to čine kako bi se povezali u karmičke obrasce i pokušavali tu energiju upotrijebiti da bi postigli više snage, što se također odnosi na masovni um. Neprijatelj koristi ove događaje zajedno sa svojim prokletstvima kako bi povezao energije i materijalizirao svoja prokletstva kako bi stvorio situaciju da se ovo izvede zajedno sa fizičkim planiranjem. Neprijatelj pokušava stvoriti veliku pandemiju.

Neprijatelj koristi slova kao brojeve koji se spajaju u energiju njihove misaone forme i frekvenciju svakog od njih. To znači da brojke pokazuju i prokletstva neprijatelja koje se manifestuju, kao i gdje se energija manifestuje, što ostavlja iza dosta okultnog otiska, zbog čega neprijatelj pokušava zadržati ovo znanje od stanovništva.

42 je broj židovske misli koju židovi koriste da bi manifestirali svoja prokletstva, a broj 42 je kodiran u Tefillin, četvrto slovo šina je 42, a ovo pismo je i gnjev židovskog boga o kojem govori Biblija. To uključuje kuge. Kocka Tefillin govori o manifestiranju moći židovskog misaonog oblika YHVH, a u Kabali se odnosi na Malkuth, materijalni svijet na kojem židovski rabini spuštaju energije iz astralnog ili Ketera u Malkuth, kako bi usmjerio svoja prokletstva. To je ono što je 42 za križ Malkuta simbol unošenja energije židovske misaone forme u manifestaciju, simbol je broja 6 koji 42 dodaje u Kabali.
Prvog dana kineske nove godine, godine pacova, kineski vođa je objavio da su u Kini umrle 42 osobe. Štakor u gematriji je 42; riječ 42 napisana je 142, izraz Coronavirus je 142, a izraz “Godina štakora” je 142 također, a prvi navedeni slučaj u Americi stavljen je u židovske medije u 42. državu Washington. Prvi slučaj ovog virusa potvrđen je 1-21-20, datum koji dodaje 42.

Zapamtite ova prokletstva kojih židovi bacaju da pokušaju te energije očitovati u globalnu pandemiju povezujući također kroz masovni um desetaka milijuna kršćanskih golema koje uključuje Kina u kojoj ima desetine milijuna kršćana. Ovo je neprijatelj koji će pokušati otvoriti vrata prokletstava kroz virus da se to postigne kroz masu uma nesvjesnosti.

Do toga dolazi i kao židovski komunistički režim koji godinama pokušava udvostručiti stanovništvo kako bi održao kontrolu koja nije uspjela jer nastavljaju gubiti kontrolu u Kini. Ova epidemija pandemije omogućila je da je komunistički režim zatvorio brojne gradove ratnim zakonima i stvorio paniku da ljudi ovise o komunističkom režimu, ali i ljude da pobjegnu u crkve. To je jevrejski pokušaj da se njihov komunizam održi na snazi u Kini, što je jednako izvještajima da je ovaj virus namjerno pušten iz laboratorija u Wuhanu i napravljen je dovoljno dugo da se može širiti. Takođe je na vrijeme izašla Kineska nova godina u kojoj milioni Kineza putuju kroz kinesku naciju i svijet.