Kakva je situacija u Wuhanu?

Građanin Wuhana jasno govori o situaciji koronavirusa u Wuhanu i traži pomoć od svijeta: