Kako Podignuti Energije za Obrnute Rituale

Postoji mnogo načina kako podignuti energiju, međutim za Obrnute Rituale najbolje bi bilo podizanje;
Vibrirajući SATANAS i radnjom 666 Meditacije.


Vibriranje SATANAS :

S – Udahnite, onda postepeno zatvorite svoj glotis stvarajući šištav zvuk poput oglašavanja mačke ili šištanje
zmije tako potpuno izdišući.

A – Udahnite ponovo, a pri izdisaju ovog puta vibrirajte AHHHH sve dok ne izdahnete

T – Ponovo Udahnite, a ovoga puta pri izdisaju stavite jezik na svoja prednja dva zuba, i pri izdisaju nađite
sredinu vibrirajući nešto između THTHTHTH i ZZZZZ

A – Ponovo udahnite i pri izdisaju vibrirajte dugo AHHHHH

N – bi trebalo da se vibrira kao dugo NNNNN

A – Ponovo udahnete a pri izdisaju vibrirate dugo AHHHHH

S – Udahnite, onda postepeno zatvorite svoj glotis stvarajući šištav zvuk poput oglašavanja mačke ili šištanje
zmije tako potpuno izdišući.

___________________________________________________

666 Meditacija

  1. Vibrirajte VUUUUUUU u svoju Solar Plexus Čakru 6 puta
  2. Vibrirajte VAAAHHHH u svoju Srednju/Četvrtu Čakru 6 Puta
  3. Vibrirajte VOOOHHHH u svoju Šestu Čakru 6 puta

Ako se ne osjećate lagodno ili vam smeta prevelika energija, nakon Rituala možete zamoliti Demona da uzme tu energiju