INVOKACIJA SATANU:

In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.

U Ime Satana, Vladara Zemlje, Istinitog Boga, Svemoćnog i Neiskazanog,

koji je stvorio čovijeka ugledajći se na Svoj sopstveni lik i zamisao, ja

pozivam Sile Tame da polože svoju Paklenu moć  na mene. Otvorite se Kapije Pakla, i pozdravite me kao svog Brata/Sestru i prijatelja.

Oslobodi me O Moćni Satane od svih pređašnjih grešaka i zabluda, ispuni me istinom, mudrošcu i razumevanjem, načini me jakim u mojoj vjeri i službi, kako bih  živio u Tebi vječno, sa Slavom, Poštovanjem i Sjajem datim od Tebe zauvijek.