Inicijacijski Obred za Nove Članove

Ritual inicijacije se mora izvesti sa svakim novim članom. Novi članovi moraju biti pažljivo odabrani, jer moraju biti istomišljenici i mentalnog seta kao i ostali članovi kovena, i imati najprije na umu najbolje interese svih u grupi pre svojih. Inicijacija je vezanje za koven; kao ono u obitelji i kao sklapanje saveza/posvećenja, trajno je.

Kandidatovi interesi i ciljevi moraju biti u harmoniji s kovenom i iznad svega, trebaju biti potpuno i kompletno posvećeni Luciferu. Bilo koji i svi kandidati MORAJU već imati sklopljen savez sa Luciferom, pre nego što mogu da budu inicijati kovena. Demon zaštitnik kovena će dati zeleno svjetlo za primanje određene osobe u koven. Bez dopuštenja demona zaštitnika kovena osoba ne smije biti primljena.

Inicijacijski ritual je ceremonija. Ritualu treba pridružiti crnu misu ili neki posebni ritual. Većina inicijacija se odvija u vrijeme sabata.

Svaki koven ima svoju varijaciju inicijacije, ali evo standardnih vodilja:

  • Inicijacija je ozbiljan čin i ne radi se iz zabave kao studentska zezancija.
  • Inicijacijski ritual se vrši na vrhuncu crne mise.
  • Poslije svega slijedi slavljenje i objed.

Ako kandidat zna svog demona zaštitnika, treba ga prizvati i pozvati da se pridruži ritualu. Kandidat čita slijedeće naglas, napisano na papiru ili pergamentu, zaklinjući se. Nakon toga, potpisuje svoje ime krvlju ispred grupe. Papir se tada pali u posudi kao ponuda Luciferu.

_______________________________________________________________________

Ja_________________ (napiši svoje celo ime), ispred  

svemoćnog boga Lucifera/Satana,  

ispred_______________ (ime Demona Zaštitnika kovena),

ispred _______________________ (ime svog Demona Zaštitnika; ako se zna).  

U prisustvu svih ovdje okupljenih, svojom slobodnom voljom,  

ja se svečano zaklinjem da ću zauvijek čuvati tajnu koju je ovaj koven  

povjerio samo mojim ušima.

Obećajem da ću raditi na napretku Satanizma na svaki način koji meni bude moguć.

Shvaćam da sam Luciferov ratnik i zemaljski član Vojske Pakla,  

a da je ovaj koven moja jedinica.

Obećajem da ću upotrijebiti moje moći i energiju s članovima kovena za  

uništenje odabranih neprijatelja Satana.  

Obećajem da ću upotrijebiti moje moći i energije kao grupni napor za bilo kojeg  

člana kovena koji treba pomoć, znajući da će isto biti učinjeno za mene,  

ako je to potrebno.

Za sve ovo, kunem se svojim životom, sada i nadalje, i neka se sve te moći koje  

posjedujem okrenu protiv mene, ako izdam ovo najsvećanije obećanje.

Gospode Lucifere, svi Demoni i Moći Pakla, smatrajte me vrijednim.  

Ave Satanas.

____________________

(potpiši svoje ime krvlju)

_______________________________________________________________________

Papir/ pergament se tada spali u zdjeli kao ponuda i misa je gotova. Poslije toga, slijedi objedovanje i slavljenje.


© Copyright 2005, 2012, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 001-216-457