Informacija o Aštarotinoj Zvezdi Mer ka Ba Meditacije

Azazel i Tot su radili sa mnom na ispravljanju ove meditacije koja je zasnovana na ’’Mer Ka Ba’’. Dalje ispravke su mi date od Azazela (3/26, 27/05). Postoje mnogi ’new age’ autori koji pišu i uče o Mer Ka Ba. ’New age’ verzija je zasnovana na heksagramu. Verzija sa heksagramom je data ’new age’ entuzijazistima od anđela. Šta heksagram čini jeste da  uspostavlja geometrijsko energetsko polje koje odgovara planeti Saturn, vremenom; niže oktave Saturna. Trenutni vremenski sistem, zasnovan na broju 3 i 6, nije sinhronizovan sa vibracijama zemlje i univerzuma, koje su prirodno 13 i 20; 13 lunarnih meseci. Nepoznato mnogima, meditacija sa heksagramom je zavera i štetna je čovečanstvu. Povezana je sa brojevima i ovo je veoma složeno. Napisaću poseban članak o ovome i linearnom vremenu.

si

  Meditacija data na ovom sajtu je zasnovana na osmokrakoj Zvezdi Isis (Aštarot). Pravilna pozicija za Zvezdu Isis jeste rotirana na 22 stepena. Prikazana levo, u svojoj ispravnoj poziciji, znana je kao ’’Sigil Zveri 666’’¹. Takođe je rečeno da je Srebrna Zvezda Isis (okrenuta na 22 stepena) bila nošena od strane Vitezova Templara na crvenom pojasu. Brojevi su sigurno Satanistički jer broj Isis (Aštarot) jeste 8 a broj pentagrama jeste 5; 8 + 5 = 13. Enkijev broj je 40; još jedna kombinacija jeste 5 x 8 = 40. 13 je takođe zasnovan na trinaest Lunarnih Mjeseci koji su prirodno godina i osam 8 mesečevih mena. Takođe je zasnovano po Satanističkoj Godini.

star of ishtar

Njen Vavilonski simbol jeste znan kao ’’Zvezdani Disk Ištar’’. Šta ova meditacija može da učini jeste da vam podigne energetsko polje na mnogo više vibracije. Geometrija energije ima moćne efekte.

Jednom kada ste započeli meditaciju, trebalo bi da nastavite da je radite svakoga dana dok rotirajuća polja ne postanu trajna. Znaćete da su trajna kada možete da osetite pulsirajući osećaj svaki put kada usmerite svoju pažnju na njih. Jednom kada postanu trajna, nećete više morati izvoditi meditaciju svaki dan.

Osmokraka zvijezda je veoma drevna i zasnovana je na oktaedru. Oktaedar je izuzetno važan aspekat prirode i jedan je od primarnih arhetipova kreacije sveg života. Zasnovan je na 13 krugova čiji se centri spajaju. Takođe je osnova važnih informacionih sistema u univerzumu. Unutrar njega su svih pet Platonskih geometrijskih tela,’’kameni temeljci’’ kreacije. Osmokraka zvezda je takođe simbol ’’Šambalističke inicijacije’’; inicijacije naprednih Budističkih monaha u Kalačakra Tradiciju. Ova tradicija prethodila je onome što većina ljudi zna kao Budizam hiljadama godina i zasnovana je na Tibetanskoj ’’Bon’’ religiji, koja je data Tibetanskom Sveštenstvu od Marduka/Amon Ra. Za razliku od pacifističke, samo-žrtvujuće savremene Budističke religije, izvorna Bon religija bila je ratnička religija gde su sledbenici bili gurani da nadmaše ograničenja i postanu poput Bogova. ²

Jednom kada je kandidat proveden kroz sedam kapija i kada je primio sedam inicijacija (otvaranje sedam čakri), bilo je moguće za njega da bude primljen u dvor Šambale. ³


© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457