Evociranje Elemenata

Kada su vam ciljevi lični i pripadaju vama, ovo je vreme da invocirate energiju i projektujete je iz sebe.

Evokacija energije je drugačija. Kada su čini za druge, važno je evocirati energiju jer energija koju projektujete iz sebe će uspostaviti vezu sa osobom kojoj je šaljete. Bilo da se radi o kletvi ili lečenju, iz očiglednih razloga, ovo je veoma nepoželjno. Energija koju koristite mora biti uzeta iz univerzuma. Veoma je važno da savladate obe evokaciju i invokaciju elemenata kako biste napradovali na više nivoe moći.

Evokacija Vatre

Uđite u trans i vizuališite kako se nalazite usred vatre. Osetite toplotu i čujte šištanje i pucketanje plamena i osetite kako gorite. Sada, počnite da prikupljate i kondenzujete tu vatru u sferu ispred vas. Crpite vatreni element sa svih strana u sferu ispred vas. Što više vatrenog elementa usmerite u sferu, to će ona više postati zgusnuta, materijalna i toplija. Trebalo bi da osetite toplotu dok radite ovo. Što više sabijate i kondenzujete vatru, više će toplote proizilaziti. Trebalo bi da imate osećaj kao da se doslovno nalazite u pećnici.

Sada rastopite sferu vatre vizuališući je kako se razlaže- potpuno suprotno od kada ste je sastavili. Nastavite da je vizuališete kako se razlaže, kako gubi snagu, moć i toplotu i konačno kako se raspršuje u ništa.

**

Evokacija Vazduha

Uđite u trans i vizuališite kako se nalazite usred vazduha, ispunite čitavu sobu sa njim. Crpite vazduh iz svih pravaca odjednom u sferu ispred vas. Ispunite i sabijajte sferu sa vazdušnim elementom. Trebalo bi da se osećate veoma lagano, kao da lebdite.

Kada ste završili sa punjenjem vazduha u sferu, razložite je kao što ste uradili i sa vatrenom sferom.

**

Evokacija Vatre

Uđite u trans i vizuališite kako se nalazite usred okeana ili jezera. Crpite vodeni elemenat iz svih pravaca. Osetite vodu prvo kao hladnu paru, što je bliže crpite ka telu, kako kondenzujete vodu sve više i više, trebalo bi da se osećate ledeno hladno. Sada, skupljajte vodeni elemenat u sferu ispred sebe i posle je razložite, kao što ste uradili sa vatrom i vazduhom. Neka ispari u ništavilo.

**

Evokacija Zemlje

Uđite u trans i crpite sivu masu, poput gline, sa svih strana odjednom. Što je bliže crpite ka sebi, postaje tamnija i tamnija, braon, bogata poput tla i više zgusnuta. Ispunite čitavu prostoriju teškom masom zemljanog elementa i vizuališite kako se sabija u sferu. Osetite težinu i gravitaciju i njen pritisak na svome telu. Kada ste završili, razložite je kao što ste i sa drugim elementima.

**

Evocirajte elemenat vatre ponovo, ali ovaj put, uzmite čašu mlake vode ispred sebe i crpite vatru sa svih strana i kondenzujte je u čašu vode. Najbolje bi bilo da koristite čistu čašu pri ovoj vežbi. Zamislite kako voda postaje toplija i toplija sa elementom vatre.

Ukoliko ste uspeli, voda bi trebalo da je postala toplija za nekoliko stepeni. Kada ste završili, možete probati vodu i trebala bi da bude neobičnog ukusa ukoliko ste uspešno izvršili vežbu.

Kasnije, kada budete u stanju da povećate temperaturu mlake vode, tada koristite sve hladniju i hladniju vodu i vežbajte isto.

________________________

Referenca: Inicijacija u Hermetizam Franca Bardona © 1956


© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457