Enohijan

𝕰𝖓𝖔𝖍𝖎𝖏𝖆𝖓

Prvobitno poznat kao “Enohijanski pozivi”, Anton LaVey ih je predstavio u Bibliji Satanizma © 1969 Kaže se da je Enohijanski veoma star jezik; Izvorni jezik kojeg su koristili Bogovi. Razlog za reviziju ključeva je to što Anton LaVey, koji ih je uključio u Satanističku Bibliju, nije preveo ključeve na Enohijanskom. Tako nepromjenjene, oni su krajnje bogohulni prema Satanu.

Ovi ključevi su u potpunosti revidirani, i na Engleskom i na Enohijanskom jeziku. Izuzetno su moćni. Ministarstvo JoS-a snažno savetuje da se treba izvršiti ritual posvete pre recitovanja, posebno u Enohijanskom. Enohijanski je veoma star jezik; izvorni jezik koji koriste bogovi. I Demoni i anđeli razumeju i koriste Enohijanski.

O Enohijanskim Ključevima

Satanistički Enohijanski Ključevi

Izgovaranje Enohijanskih Ključeva

Enohijanska Abeceda

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457