Ektoplazma

O Ektoplazmi:

Ektoplazma im mnogo različitih astralnih svojstava. Vanzemaljci koriste ovo na mnogo više moćniji način od ljudi. Ovo je oblak što se pojavaljuje prije mnogih otmica, gde dolazi do gubitka vremena i sećanja. Ektoplazma može da učini pojedinca nevidljivim i može se čak koristiti pri ritualima smrti. Nakon što je iskustvo stečeno u produkovanju ove supstance, možete mislima učiniti da se manifestuje u specifičnim bojama koje su u skladu sa objektom rada.

Najčešći primer korišćenja ektoplazme jeste sa medijumima. Ektoplazma daje evociranom duhu nešto u čemu će se manifestovati. Ektoplazma može takođe mnogo pomoći pri stvaranju servitora.

Kako lučiti ektoplazmu:

Ektoplazma je supstanca koju vidimo sa oblacima pri proricanju. Ovo je manji oblik ektoplazme, ali je dovoljno za početak.

Svetlost sveće je savršena za ovu vežbu. Boja sveće ovde je ne bitna, tako da možete koristiti koju god imate.

Ukoliko imate crno ogledalo, onda ga iskoristite, ali bilo koje slično sredstvo će poslužiti. Možete čak koristiti i obično ogledalo ili posudu tamne ili crne tekućine.

  • Sedite u mirnu zatamljenu sobu
  • Opustite se i predjite u trans. Ovo ne mora biti duboki trans, već samo dovoljno da budete fokusirani.
  • Pogledajte u ogledalo ili činiju sa tekućinom i gledajte u jednu tačku. Blagovremeno trebalo bi da vidite forme oblaka.
  • Koncentrišite se na ove oblake, naređujući im voljom uma da se kondenzuju i skupe.
  • Kada ste uspeli da ih svojom voljom skupite i kondenzujete, nežno i polako sklonite pogled sa ogledala. Trebalo bi da još uvek vidite oblake pred vama. Pokušajte da se koncentrišete na dve do tri minute na njih.

Cilj je izlučivanje ove supstance i manipulacija iste voljom

  • Trepćite očima i pomerajte prste i stopala i polako počnite da se vraćate iz transa.

Kada steknete iskustva sa izlučivanjem ektoplazme, natjerajte je voljom uma u loptasti oblik. Odatle, radite na tome da je učinite gušćom i oblikujte je raznim oblicima. Za ovo je potrebna praksa tako da budite strpljivi. Nakon nekog vremena, moći ćete je voljom obojiti za različite svrhe.  


© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457