Držanje Neprijatelja Odgovornim – [Brojevi 15:26]

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

 
____________________________ 

 
UHSS • HAHGG • AHGG • SHEEB •  
MAH’-AH • LOHKH-UHL • EEK •  
MAHKH-OHT-UHB • RAHG-AHH • RAYG-AHL-UHV •  
LAY-AHR-SSSEE’-YH • YAYN-UHB • LOHKH-UHL • KHAHL SEEN-UHV 
 
____________________________ 

Potom Vibrirajte SATANAS 

Nakon Vibriranja SATANAS, postavite sljedeću afirmaciju sa osudom 9 puta : 
 

  • Jevreji i narodi koji su svjesno i namjerno pomagali i podržavali ih u zločinima protiv čovječnosti su odgovorni. 
  • Jevrejski narod i njihove neovisne sluge su teško kažnjeni za sve te zločine i još mnogo toga. 

Kada završite sa navođenjem afirmacije 9 puta, onda 

Vibrirajte SATANAS 
Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!