Demoni/Bogovi i Bio-Elektricitet

Demoni imaju moćnu energiju, mnogo jaču nego običan čovijek. Kada uradimo Invokaciju, ili kada imamo bliske kontakte sa njima, razne stvari mogu da se dogode. Demonov bio-elektricitet se spaja sa našim. Mi smo svi individue, i naša životna energija je individualna, koja radi na različitim nivoima intenziteta. Šta jedna osoba oseća, druga ne mora. Ovo zavisi od mnogo stvari, kao što su predhodni nivoi bio-elektriciteta. Što je jača naša energija, više energije možemo da podnesemo, sa malo, ili nimalo neprijatnih efekata. Nečija sadašnja fizička snaga i konstitucija (ljudi koji imaju jaču fizicku građu mogu da podnesu veće količine energije od spoljašnjih izvora).

Ljudi koji rade redovne i naporne fizičke vežbe će uvideti da mogu da podnesu velike količine energije, i da brže napreduju u povećanju svog bio-elektriciteta. Sve ovo zahteva vreme i vežbu. Ovo je kao penjanje na planinu, gde planinari zastaju na određenim visinama, na period od nekoliko dana do mjesec i više, da bi se navikli pre nego što nastave dalje, da bi se akumulirali pre nego što nastave da ne bi doživeli neke veoma neprijatne, a ponekad i opasne po život situacije. Mi smo svi jedinstveni, i moramo da se krećemo svojim tempom, ili ćemo da doživimo neprijatne i uznemirujuće efekte.

Normalni efekti posle invokacije Demona/ice su preosetljivost kože, podrhtavanje, golicanje, osjećaj da nam organi vibriraju ili golicaju, bol u zglobovima (kod onih sa niskim bio-elektricitetom), osjećaj lebdenja, ponekada anksioznost, osećaj toplote i hladnoće, iscrpljenost, intenzivni snovi, hiperaktivnost ili nervoza, nesanica i drugi. Što su niži nivoi našeg bio-elektriciteta, više efekata možemo da osetimo. Ovo nije nešto oko čega treba da se brinemo, jer je prolazno. Takođe ovi efekti zavise i od bliskosti sa vašim Demonom/icom. Obična telepatska komunikacija retko proizvodi efekte koje proizvode intimni odnosi.

Ja sam uradila invokaciju Demona nekoliko puta, i moja koža je bila naježena nekoliko dana posle, kao kod opekotine sunca ali bez bola, samo naježenost. Invociranje Demona pre spavanja može da prouzrokuje nesanicu, jer će jaka Demonska energija da nas održava budnim. Sa radom na sebi, i povećavanju sopstvenog bio-elektriciteta, moći ćemo uvek da osjetimo Demona/icu, i da imamo minimalne negativne efekte.

Osjećajući nalet Kundalini energije kada ne meditirate često ukazuje na to da je Demon/ica prisutan. Demonska energija oseća se skoro kao naša. Za ovo je potrebno iskustvo kako bi mogli proceniti da li je Demon prisutan ili osjećamo sopstvenu energiju. Ovo dolazi vremenom i mnogim kontaktima sa Demonima.

-Prvosveštenica Maxine Dietrich


© Copyright 2005, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457