Dah Sunca i Mjeseca Alternate Nostril [Anuloma Viloma]

  • Postavite palac preko desne nozdrve, zatvorite desnu nozdrvu i udahnite kroz lijevu dok brojite do četiri a onda držite dah dok brojite do šest
  • Prebacite palac na lijevu nozdrvu, zatvorite lijevu nozdrvu, a sada izdišite dok brojite do četiri kroz desnu nozdrvu, polako i ravnomerno.
  • Držeći levu nozdrvu zatvorenu palcom, udahnite kroz desnu nozdrvu dok brojite do četiri i držite dah do broja šest.
  • Zatvorite desnu nozdrvu palcem i izdišite kroz lijevu nozdrvu, dok brojite do četiri.   
  • Držite palac na desnoj nozdrvi, udahnite kroz lijevu nozdrvu dok brojite do četiri, držite dah do broja šest, prebacite palac na lijevu nozdrvu i izdahnite kroz desnu nozdrvu dok brojite do četiri. [Brojanje se radi u umu]  

Udahnite na lijevu nozdrvu,

Držite dah a na kraju,

Izdahnite kroz desnu nozdrvu,  

Udahnite kroz desnu,  

Držite dah a na kraju,  

Izdahnite kroz lijevu

Ovo predstavlja jednu rundu/krug vježbe.  

Za one koji ste novi na vježbama za disanje, trebalo bi da uradite samo pet krugova. Može potrajati nekoliko mjeseci prije nego što pređete na veći broj krugova. Iskusni meditatori mogu učiniti deset ili više krugova.Zapamtite, sa svim vježbama za disanje, manje je uvek bolje, drugim rečima, nikada ne pretjerujte vežbe za disanje ili da radite više nego što je dovoljno i što za vas predstavlja neudobno.

Nikada ne biste trebali osjećati da se umarate, jer je ovo upozorenje za zaustavljanje. Nikada ne zadržavajte dah više nego što je udobno. Pretjerivanje disanja može biti opasno.

Važno je opustiti se i uzeti vremena kada radite ovu vježbu.

Za napredne meditatore, disanja se mogu razlikovati od jednakosti, na primer, 2 puta na inhalaciji [uzdisaju], 8 na zadržavanju daha i 4 na izdisaju, ali to mora biti dosledno tokom čitave meditacije.  

Gornja vježba je izvrsna za obavljanje nakon Ljekovitog/Satanističkog rada ili bilo kog rada koji zahtijeva izlaz energije, jer djeluje na balansiranju energije duše.   

Navedena vježba usmerava pranu / veštičju-moć u glavu i gornjim čakrama, balansira “Ida” i “Pingala” kanale [Kanali Sunca i Mjeseca], i djeluje na pročišćavanju za sigurno uzvišenje kundalini zmije.    


© Copyright 2009, 2013, 2018, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457