Crna Magija i Mentalno Zdravlje

Većina nas je upoznata sa psihijatrijom, savetovanjima, psihologijom, i drugim službama za mentalno zdravlje. Metode koje se koriste su standardne. Većina profesionalaca potstiče pacijenta da izrazi svoje potisnute osećaje- bes, mržnju, zavist, prezir i slične emocije, uključujući potisnutu seksualnost i seksualna osećanja. Priznavanje ovih potisnutih emocija baca novo svetlo na poreklo ozbiljnih problema, neuroza, kompulsivnih/opsesivnih i drugih ozbiljnih mentalnih poremećaja. Mnoštvo telesnih oboljenja jesu rezultat potisnutih emocija. Neke od ovih završavaju se smrću. Ove imaju veoma štetne efekte na dušu osobe i na duhovno biće takođe.

’’New Age’’ pokret, Wicca, mnoge istočnjačke religije ( Poput modernog Budizma koji je  Jevrejsko/Pohrihćanizovan), i drugi svi propovedaju poricanje iskazivanja takozvanih ’’nižih’’ emocija. Ovo vodi ka slabom mentalnom zdravlju ili gore. Katolički sveštenici jesu najočitiji primer posledica potisnute seksualnosti. Seksualna potisnutost jeste od najgorih, jer seksualni nagon jeste moćan koliko i životna sila s kojom je direktno povezan, ne nestaje samo tako. Bilo šta što je potisnuto ispoljava se na izopačene, iskrivljane i nezdrave načine. Mnogi problemi bi se izbegli kada bi ljudi ispuštali svoje osećaje i kada bi prekinuli da ih potiskuju. Pod ovim se ne misli da krenete da divljate, već da priznate svoje osećaje i da ih ispoljite. Treba uvek da budete iskreni sa sobom.

Poricanjem besa, mržnje, ljubomore, i drugih tako zvanih ’’negativnih’’ emocija, postavljate patern za ozbiljne probleme duž puta. Ljudi koji tvrde da vole, vole, i vole, i poriču svoje besove i mržnju, preuzimaju onaj veštački bezosećajni osmeh koji je toliko čest među Hrišćanima u naprednim fazama Hrišćanstva. Unutar, ovi ljudi su izuzetno neuravnoteženi i doslovno su granate sa izvučenim iglama, naprosto čekajući da eksplodiraju, usmeravajući svoj nakupljeni bes ka drugima ili ka sebi. Ovo je izuzetno nezdravo. Pak, oni konstantno pravdaju mržnju i gnevno ponašanje svojim lažnim bogovima koje štuju. Ovo postavlja osnove za ozbiljne mentalne bolesti.

Još jedno često učenje jeste poricanje materijalizma. Razlog za ovo jeste taj da bogatstvo i moć mogu biti u rukama nekolicine- istih ljudi na vrhu koji rade na tome da uklone duhovno znanje i zamene ga Hrišćanstvom i drugim lažima. Materijalne svojine čine život mnogo ugodnijim i jesu produžetci nas. Trebala bi da postoji zdrava ravnoteža između duhovnog i materijalnog. Stapanje materijalnog sa duhovnim jeste ključ pri dostizanju božanskog stanja duše.

Niko nema pravo da diktira drugima šta bi trebalo da osećaju prema nekome ili nečemu. Ritual je često odlična mera pri ispuštanju emocija. Bilo šta što je svesno i namerno potisnuto uzrokovaće ozbiljne probleme kasnije.


© Copyright 2002, 2006, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457