Čin Vezivanja

Potrebno je:

 • Materijal kojim ćete praviti lutkicu
 • Nešto lično od osobe koju želitie vezati ( da može biti ušiveno u lutkicu)
 • Dugačko  parče tamno plavog materijala ili krpe s čeme ćete obmotati lutkicu kao mumiju
 • Igla i drvce gde ćete zakačiti lutkicu
 • Možete koristiti i bilje da ispunite lutkicu ukoliko materijal nije dovoljno velik ili ukoliko ne odgovara obliku lutkice. Dodavajući karanfil (češanj luka) uticaće se na ’’umirenje osobe’’’. Zapamti-biljke same po sebi nemaju moći, sem za medicinske svrhe. Da povećate moć biljaka, moraju biti polivene sa elementima.  Druge biljke za dodavanje uključuju jednu ili više od sledećih:
 • Petrovac
 • Asafoetida
 • Breza
 • Sanguinaria canadensis
 • Jezovina/Veprina
 • Gavez
 • Čempres
 • Taragon
 • Miloduh
 • Rutvica
 • Duvan
 • Ljutovica
 • Divizma

Sve od navedenih biljaka su pod vladavimon planete Saturn, Saturn je planeta vezivanja. Kada ste završili sa punjenjem i šivenjem lutkice, obeležite je tako da predstavlja osobu koju želite vezati. Iscrtajte lice osobe koju vezujete što bolje možete – kosu, bradu, ako ima, naočare- ovo ne mora da bude savršeno. Sada zašijte usta sa namerom. Vibrirajte Runu ISA 108 puta u lutku.  

Postavi lutkicu na oltar i započni standardnim ritualom.

Nakon invokacije Krunisanih Prinčeva Pakla, dodirni svojim atame-om usta lutkice i reci:’’Dajem ____(ime)____da se

Veže. Šta radim ovoj lutkici, radim to i ____(ime)____.“

Sada podigni lutkicu i počni obmotavati materijal/krpu oko lutkice počinjući od usta, kao mumiji, ostavljajući jednu nogu ne obmotanu (kako bi mogao da je obesiš). Kada žavršiš, postavi je opet na oltar i reci: “____(ime)____ je vazan, on/ona ne može da priča ništa protiv mene. ____(ime)___ je vazan,  on/ona ne može da deluje protiv mene, ____(ime)____ je vezan, on/na ne može da mi naudi ni na koji način.“  

Ave Satanas

hanged man

Zatvori ritual, izađi napolje, ili ukoliko si već napolju- idi ka drvetu gde lutkica može biti zakucana za ne obmotano stopalo i obešena naopačke kao na slici Obešenog Čoveka iz Tarota.*

Ova karta predstavlja mirovanje, neaktivnost, nekoga suspendovanog,; leva noga je opuštena. Zakucaj lutkicu gde neće biti uznemiravana ili lako vidljiva. Zahvali se Silama Pakla i ostavi lutkicu.

*Objašnjenje kako objesiti lutkicu dato je od Boga Azazela


© Copyright 2005, 2015, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457