Brahmari

  • Udahnite, kao na Kompletnom Yogic Disanju, puneći pluća sa dna do vrha.  
  • Na izdisaju, držeći usne zatvorene,vibrirajte HUM. Ovo će produžiti izdisaj. [Udahnite cjelokupno, zatim pri izdisaju izdišite šišteći “HMMMMM” [usne moraju biti zatvorene] dok skroz ne ostanete bez zraka.


     

Ovo predstavlja samo jedan krug. Uradite 5 krugova.  

Ovaj dah je od suštinskog značaja za savladavanje mantre [riječi i imena moći]. Mantre trebaju uvek biti vibrirane, NIKADA jednostavno ne izgovarajte mantru kao riječi. Svaki slog mantre treba vibrirati. U vibracijama je da svete riječi i imena manifestiraju svoju moć u stvarnosti [materijalnom svijetu].


© Copyright 2009, 2013, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457