Aštarotin Osmo-Smjerni Put Naprednog Osnaživanja

Aštarotina Istočna Konekcija

Bila je poznata Kanaanima kao Astarte; Sumircima, poznata je kao Inanna; prema Vaviloncima, poznata je kao Ištar, a Asirci i Akkadijanci, poznavali su je kao Aštar, Aštoreth, Ašerah i Astoreth. Egipćanima, poznata je kao Isis, Ashet i Aset, a Feničanima, poznata je kao Tanit-Ashtart i Aštaroth. “Ašta” i varijacije tog imena na Sanskrtu [jedan od najstarijih jezika] znači “osam”. Jnana Joga [Inanna] je “Put znanja”.

Broj 8, kada se okrene sa njegove strane, predstavlja simbol beskonačnosti i besmrtnosti.  

Većina nas koji su upoznati sa jogom čuli su za “Osmo-Smjerni put”.  

Nažalost, većinu od ovih je zagađivala hrišćanska i muslimanska prljavština, nakon uništavanja prvobitnih doktrina. Nažalost, većinu od ovih je zagađivala hrišćanska i muslimanska prljavština, nakon uništavanja prvobitnih doktrina. Osmo-Smjerni put nema nikakve veze sa ličnim ponašanjem ili moralom.  

JA DOPUŠTAM SVAKOME DA PRATI NALOGE NJEGOVE PRIRODE, ALI ONAJ KOJI MI SE USPROTIVI BOLNO ĆE SE KAJATI.

-Satan iz Al-Jilwah

Uistinu, Osmo-smjerni put je put opservacije i prakse sljedećeg, što u velikoj mjeri pojačava snage uma i duše:

1. Asanas – Fizičke pozicije tijela kao što su Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pet Tibetanaca i Tai Chi. Osoba treba da radi na jačanju fizičkog tijela kroz nježno istezanje i manipulaciju kičme, kako bi se osiguralo sigurno uzdizanje zmije. Fizičko tijelo mora biti slobodno i fleksibilno, inače se energija može sputati. Kada osoba dosledno vrši meditacije za moć, podižu se ekstremne količine energije koje moraju biti ispravno usmjerene i pre svega slobodne.

2. Pranayama – vježbe za disanje

3. Dhyana – Meditacije

4. Mantre – Vibracije riječi moći da bi se postigli određeni ciljevi i / ili lična ovlašćenja

5. Yantras – Meditacije na Sigilima i određenim simbolima [korištena uz vibracije mantre za maksimalnu efikasnost]  

6. Mudre – Određeni pečati kao što su ručne pozicije koje aktiviraju vril [chi / witchpower]  

7. Bandhas – Energetske ključaone koje stimulišu i usmjeravaju zmiju

8. Maithuna – Seksualna aktivnost, bilo sa partnerom ili samim sobom. Orgazam je veoma neophodan kako za aktiviranje tako i za pojačavanje životne sile. Zbog toga hrišćanska crkva i muslimanski program, u pokušaju uklanjanja svih duhovnih znanja i moći, uvek osuđuju i postavljaju ograničenja na seksualnu aktivnost.  

Vježbajući sve navedeno, jedan će u velikoj mjeri poboljšati i pojačati svoje moći i skratiti vrijeme u postizanju božanstva.

© Copyright 2009, 2013, Joy of Satan Ministries; 
Library of Congress Number: 12-16457