Aktivnost Čakri

Naše čakre imaju sate kada su aktivnije, tokom dana. Ovo korespondira sa četri kardinalne tačeke i sedam dana u nedelji. Mnogi stari magijski tekstovi pominju ovo u formi planeta. Svaka čakra korespondira odredjenoj planeti i danu u nedelji. Vremena najvećih aktivnosti su bitna kako bi mogli da iskoristimo to vreme za meditacije ili za rad na odredjenoj čakri ili da iskoristimo energije u ritualu. Vremena izlistana u tabeli niže su na osnovu 24 sata. Za one koji nisu upoznati sa ovim:

13:00= 1pm  

14:00= 2pm  

15:00= 3pm  

16:00= 4pm  

17:00= 5pm  

18:00= 6pm  

19:00= 7pm  

20:00= 8pm  

21:00= 9pm  

22:00= 10pm  

23:00= 11pm

Časovi Nedelja Ponedeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
Ponoć Četvrta Sedma Treća Šesta Prva Peta Druga
1:00 Peta Prva Četvrta Sedma Druga Šesta Treća
2:00 Šesta Druga Peta Prva Treća Sedma Četvrta
3:00 Sedma Treća Šesta Druga Četvrta Prva Peta
4:00 Prva Četvrta Sedma Treća Peta Druga Šesta
5:00 Druga Peta Prva Četvrta Šesta Treća Sedma
6:00 Treća Šesta Druga Peta Sedma Četvrta Prva
7:00 Četvrta Sedma Treća Šesta Prva Peta Druga
8:00 Peta Prva Četvrta Sedma Druga Šesta Treća
9:00 Šesta Druga Peta Prva Treća Sedma Četvrta
10:00 Sedma Treća Šesta Druga Četvrta Prva Peta
11:00 Prva Četvrta Sedma Treća Peta Druga Šesta
Noon Druga Peta Prva Četvrta Šesta Treća Sedma
13:00 Treća Šesta Druga Peta Sedma Četvrta Prva
14:00 Četvrta Sedma Treća Šesta Prva Peta Druga
15:00 Peta Prva Četvrta Sedma Druga Šesta Treća
16:00 Šesta Druga Peta Prva Treća Sedma Četvrta
17:00 Sedma Treća Šesta Druga Četvrta Prva Peta
18:00 Prva Četvrta Sedma Treća Peta Druga Šesta
19:00 Druga Peta Prva Četvrta Šesta Treća Sedma
20:00 Treća Šesta Druga Peta Sedma Četvrta Prva
21:00 Četvrta Sedma Treća Šesta Prva Peta Druga
22:00 Peta Prva Četvrta Sedma Druga Šesta Treća
23:00 Šesta Druga Peta Prva Treća Sedma Četvrta